25 mars, 2022

Prövningstillfällen – Yrkesutbildningar inom bygg

Som medborgare och/eller tidigare elev är man välkommen att göra prövningar hos oss. Kanske har du ett eller flera tidigare betyg du vill pröva för att höja för att nå vidare mål i livet.

  • Prövningar Yrkeskurser BA: 20/5 – 17/6 och 7/10 – 4/11 – Ansökan innan 29/4 resp 16/9
  • Prövningar: SFI C och D 23/5 – 17/6 och 14/10 – 11/11 – Ansökan innan 2/5 resp 19/9

 

Prövning – vad är det?

”En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser. I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller en kurs” .(skolverket.se)

Vilka kurser?

Hos oss kan du pröva för kurser som ingår i de Nationella yrkespaket för Bygg och anläggningsprogrammet. (Länk till skolverket) samt SFI C och D

Vid prövningstillfället

En lärare inom ditt valda ämne/kurs utformar ett upplägg . Det ska vara möjligt att nå alla steg enligt kunskapskrav. Den som prövas ska bedömas i förhållande till alla delar i kunskapskraven för kursen. En prövning får alltså inte vara en komplettering där bara vissa delar av kunskapskraven prövas.

Exempel på hur en prövning kan se ut inom Bygg och anläggning

  • Praktiska moment – planering, genomförande och reflektion/utvärdering
  • skriftliga och muntliga prov
  • aktiviteter som genomförs tillsammans med andra prövande eller med elever som läser den aktuella kursen.
  • Teoretiska inlämningsuppgifter

Ansökan:

I din ansökan meddelar du vilken kurs du önskar pröva för. Ange även vad du har för tidigare erfarenheter eller kunskaper inom ämnet.

Mejladress för anmälan/ansökan: ANMÄLAN

 

Övriga frågor?

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med programansvarig rickard.adolfsson@beut.se

 

Andra nyheter