Arbets­marknads­utbildning
Måleri
E nelektriker som installerar el i taket

Raka vägen till ett viktigt jobb som byggnads­­målare

Det råder stor brist på målare idag och enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos kommer målare ha mycket goda jobbchanser, både på ett och fem års sikt.

En målare som håller upp färg i ett färgtråg

Så går utbildningen till

Målare arbetar åt privatpersoner, kommunala verksamheter, på kontor och i industrier. Av naturliga skäl sker det mesta utomhusjobbet sommartid och på vintern arbetar man inomhus. Som målare träffar du mycket folk, allt från kunder till fastighetsförvaltare och andra hantverkare.

Utbildningen är modulindelad, där varje modul har en specifik rikttid, som kan både vara kortare och längre. Utbildningen bygger på Skolverkets kursplaner inom Måleri. Beroende på dina förkunskaper anpassas utbildningen för dig och dina förutsättningar i en individuell utbildningsplan.

Första steget är att Arbetsförmedlingen anvisar dig en plats för att gå modulen som heter ”test och kartläggning” där du får dina förutsättningar för yrket prövade genom tester och intervjuer. Om din handledare så anser läggs även modulen ”orientering” till där du får mer information om branschen och ges möjlighet att ta ställning till yrkesvalet. Om du efter detta bedöms att passa som målare rekommenderas du till start av utbildningen, något som din handläggare på Arbetsförmedlingen beslutar.

Utbildningen startar med att en individuell utbildningsplan tas fram för dig. Här finns möjlighet att planera in extra stöd ifall du bedöms behöva det för att nå dina mål. Det kan vara språkstöd eller yrkessvenska, eller om du har en funktionsnedsättning som kräver något extra. Planeringen följer dig genom utbildningen. Dina förutsättningar avgör hur lång just din utbildning blir.

Hos oss på Bergstrands får du en bred grundutbildning fördelat mellan praktiska och teoretiska kunskaper enligt Skolverkets nationella yrkespaket. På skolan arbetar vi mycket med projektliknande uppgifter som innebär moment där planering, riskbedömning, byggnation och reflektion ingår. Detta för att i bästa möjliga mån efterlikna verkligheten. Som deltagare hos oss har du möjligheter och inflytande i din egna läroprocess.

En målare som penslar ut färg

APL – Arbets­plats­förlagt lärande

Vi har ett nära samarbete och stort utbyte med branschen. Detta är angeläget då minst 15% av din utbildning genomförs ute på ett företag genom APL, vilket innebär att en utbildad handledare på företaget ger dig arbetsplatsförlagt lärande.

En målare som håller i en roller bredvid en burk med färg

Efter arbets­marknads­utbildningen – Gesällbrev

Efter arbets­­marknads­­utbildningen Byggnads­målare börjar din resa mot att bli målare med en lärlings­anställning. Du arbetar som lärling tills du fått ihop tillräckligt med kunskap och timmar för att göra ett gesällprov. Gesällprovet består av ett yrkestekniskt prov och ett teoriprov. När du klarat gesällprovet får du ett gesällbrev och är färdigutbildad målare.

Vid ”Bra att veta” ser du vad som gäller inför det gesällprov du kan göra om ditt mål är att bli målare med Gesällbrev.

PEAB
SH Bygg
NCC
Veidekke
JM
Waltin Nordic AB
GSCC Entreprenad
Betegé
MR Måleri

Bra att veta

Här utvecklas du på väg mot ett viktigt jobb. Vi sätter dig i centrum och är öppna för nytänkande.

Du är redo för anställning vid utbildningens slut. Målet är att du ska få ett jobb där du trivs och utvecklas. Efter utbildningen kan du också plugga vidare om du föredrar det.

På alla orter vi finns har vi skapat samarbeten med välrenommerade företag för APL (arbetsplatsförlagt lärande). Tillsammans med dem och dig gör vi allt för att uppnå en bra utbildning som leder till en anställning.

För att bli målare arbetar du normalt som lärling i cirka två år. Utbildnings­tiden räknas i utbildnings­timmar och lärlingstiden är totalt 6800 utbildningstimmar. Mot slutet av utbildningen gör du ett gesällprov för att få ditt gesällbrev som också blir ditt examensbevis. En målare ska både kunna måla om befintliga byggnader och om- och nybyggnationer och tapetsera. Läs mer om lärling här.

Som lärling ska du få ihop följande timmar:

Invändig målning Snickerier (dörrar, fönster, rör, element, etc.), 1500 timmar Underbehandling, 700 timmar Färdigbehandling, 800 timmar Tak & Väggar, 2800 timmar Underbehandling, 900 timmar Färdigbehandling, 900 timmar Tapetsering, 700 timmar Vävsättning, 300 timmar

Utvändig målning Trä & Mineraliska ytor, 1000 timmar Underbehandling, 400 timmar Färdigbehandling, 600 timmar Fönster, 700 timmar Underbehandling, 300 timmar Färdigbehandling, 400 timmar

Övrigt (Plåt, Stål, Golv, Facklig information, Branschutbildning, Våtrum, etc.), 800 timmar

Summa: 6800 timmar

Arbetsmarknadsutbildning Byggnadsmålare, se moduler via nedan länk:

Kursplaner Byggnadsmålare

Förkunskaper

 • Du skall ha någon form av utbildning eller erfarenhet från yrket. •
 • Du skall vara arbetssökande eller riskera att bli arbetslös samt vara anmäld hos Arbetsförmedlingen.
 • Det är Arbetsförmedlingen som anvisar en plats åt dig på utbildningen. Tag kontakt med din handläggare för att diskutera dina möjligheter.
 • All undervisning sker på svenska. Yrkessvenska och språkstöd kan erbjuds inom utbildningen.
 • Att tänka på om du vill bli målare. Du bör ha en god fysik då arbetet kan innebär tunga lyft, arbete på stege eller byggnadsställning. Du bör också klara av att jobba på höga höjder.

Övergripande Utbildningstiden avgörs beroende på dina förkunskaper och särskilda behov. Utbildningstiden för respektive modull kan alltså vara kortare eller längre än nedan angiven rikttid.

Moduler & rikttid för respektive modul

 1. Orientering / 20 dagar
 2. Test & kartläggning / 10 dagar

Nedan skolverkets kursplaner för Måleri, modulindelade

 1. Måleriprocessen / 30 dagar
 2. Måleri 1 / 35 dagar
 3. Måleri 2 / 35 dagar
 4. Måleri 3 / 35 dagar
 5. Måleri 4 / 35 dagar
 6. Måleri 5 / 35 dagar
 7. Måleri- & dekorationstekniker / 20 dagar
 8. Måleri- äldre måleritekniker / 20 dagar

APL (arbetsplatsförlagt lärande) 15% rikttid av utbildningens längd. För specifikt kursinnehåll se "Kursplaner Byggnadsmålare" under "BRA ATT VETA".

Ansökan och kurs­­starter

Alla ansökningar till Bergstrands arbetsmarknadsutbildningar går via Arbetsförmedlingen. De avgör också om din ansökan blir godkänd eller ej.

Här finns Arbets­­marknads­­utbildningen Måleri

Bergstrands Arbets­marknads­utbildning Göteborg

Säve Flygplats 25

423 73 Säve

En grön pil som länkar till Arbetsmarknadsutbildning Göteborg

Bergstrands Arbets­marknads­utbildning Oskarshamn

Åsavägen 13 A

572 35 Oskarshamn

En stor grön pil som pekar åt höger

Bergstrands Arbets­marknads­utbildning Stockholm (Måleri)

Ranhammarsvägen 14

168 67 Bromma

En stor grön pil som pekar åt höger

Bergstrands Arbets­marknads­utbildning Växjö

Pistolvägen

352 50 Växjö

En grön pil som länkar till Arbetsmarknadsutbildning Växjö

Bergstrands Arbets­marknads­utbildning Örebro

Landins väg 7

702 33 Örebro

En grön pil som länkar till Arbetsmarknadsutbildning Örebro

Nyheter