3 februari, 2022

Medarbetarundersökning hösten 2021 Bergstrands Utbildningar

2021 ÅRS MEDARBETAREUNDERSÖKNING – 95% ÄR ENGAGERADE!

Medarbetareundersökning

Vår senaste mätning i november 2021 hade en svarsfrekvens på 99% och visade att 95% av våra medarbetare är engagerade (instämmer till stor del 28%, instämmer helt 67%) i sitt dagliga arbete. Vad gäller Ledarskap, Team & Individ får vi toppresultat bland medarbetarna.

Bergstrands Utbildningar har sedan 2015 genomfört medarbetarundersökningar 2 gånger per år via en 3.e parts leverantör, BETA Team Performance. I denna undersökning bedöms ledare, team och individ utifrån 5 – 6 faktorer vars vardera resultat (max är 100) baseras sig på 4 – 6 frågor.

På topp bilden visas resultatet från vår senaste medarbetareundersökning. Det som också kan utläsas på bilden är hur vår personal står oss i jämförelse med BETA Team Performance snittresultat, grön pil upp innebär bättre än genomsnittet.

Den andra bilden visar på engagemang bland medarbetarna i undersökningen.

Resultaten från mätningar som denna varierar naturligtvis över tid då alla typer av organisationer ibland har bättre och ibland mer utmanande perioder.

Andra nyheter