1 februari, 2022

Inför kvällens inslag i TV4 nyheterna kom det ett mail, som vi besvarade!

Idag kl. 13:22 återkom TV4:s reporter för Kalla Fakta med frågor han vill att vi skall besvara inför inslaget de har i kvällens Nyheter.

Detta är något reportern i fråga satt i system, dvs att fråga så sent som möjligt och sen begära svar i princip omgående, nu på frågor om händelser för 4, 10 och 11 år sedan.

Här publicerar vi mailet i sin helhet, under mailet redovisar vi våra svar.

Bilagorna som vi sänt till TV4 publiceras ej, då de innehåller namn och personnummer på den specialpedagog som efterfrågas i fråga 1.

Bergstrands Utbildningar svarar TV4

Punkt 1

Läraren gick specialpedagogutbildningen och hade vid denna tidpunkt redan klarat av 30 p i specialpedagogik. Bifogar de handlingar som skickades till beställaren som intygar specialpedagogisk kompetens vilket är det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget under punkt 6.2.4. Under punkt 6.2.4 i Förfrågningsunderlaget står följande: Utbildningsanordnaren ska erbjuda specialpedagogisk kompetens. Med detta avses att lärare med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning ska finnas tillgänglig i verksamheten.

Punkt 2

Vi förstår nog inte punkt 2, då språket är osammanhängande. Kan vi få ett förtydligande? Gäller det att klasslistorna för en grupp inte stämde under en veckas tid 2011?

Punkt 3

Alla individer har rätt till sin upplevelse och det är naturligtvis beklagligt att en före detta medarbetare känner på det viset. Den motsäger emellertid den samlade bild våra medarbetare anger bland annat genom de årliga medarbetarundersökningar som görs av tredje professionell part/aktörer. I dessa framkommer att trivseln och lojaliteten bland våra medarbetare är hög, särskilt i jämförelser med andra skolor

Våra medarbetare är och har varit förutsättningen för vår yrkesverksamhet under dessa dryga 15 år och vi ställer höga krav på vårt ansvar som arbetsgivare, trivseln på våra skolor och vårt arbetsmiljöarbete – vilket återigen bekräftas av medarbetarnas samlade bild.

Här kan du läsa tidigare svar vi givit till TV4, klicka!

Bergstrands Utbildningar

Andra nyheter