31 mars, 2022

Grundavtalet med Stockholms stad utgår 30 juni

Vårt grundavtal med Stockholms stad för bygg- och anläggningsutbildningarna på komvux går ut 30 juni i år. Idag 31 mars blev vi informerade om att möjligheten till förlängning genom ytterligare optionsår inte kommer att nyttjas med anledning av att Stockholms stad vill upphandla två samtidiga leverantörer på avtalsområdet. Det var även syftet med nuvarande avtalsperiod, men den andra leverantören startade inte utbildningsverksamheten.

I samband med detta har Stockholms stad presenterat slutsatserna från den utredning som gjordes av skolenheten på Ranhammarsvägen till följd av de tidigare kvalitetsbristerna under hösten 20 och delar av våren 21. Utredningen fastslår att det funnits brister men att utbildningarna på enheten från och med hösten 21 tillhandahålls med god kvalitet och i enlighet med avtal. Detta är en ytterligare bekräftelse på det som höstens och vårens oberoende granskningar, protokollförda elevråd och återkoppling från branschen redan konstaterat – kvaliteten i utbildningen är hög och eleverna är nöjda och kommer ut i egenförsörjning.

Beslutet påverkar vår vuxenutbildning inom bygg och anläggning på Ranhammarsvägen men inte våra övriga verksamheter, vare sig inom komvux eller på våra gymnasieskolor. Med anledning av att kvaliteten inom utbildningen idag är god, slutför redan antagna elever från Stockholm stad sin utbildning hos oss även efter avtalets slutdatum.

Vi tar emot beslutet med ödmjukhet och fortsätter arbeta öppet och transparent för kvalitet på utbildningarna, våra elevers utveckling och deras möjlighet till att komma ut i egenförsörjning i branschen. Vi vill också tacka Stockholms stad för samarbetet och professionellt agerande under avtalsperioden.

Bergstrands ledningsgrupp

 

Bilaga Stockholm Stad: Utredning Bergstrands Bygg bedömning och betyg 2022

Nedan, utdrag ur Stockholm Stads utredning:

”Perioden oktober 2021 till idag – Utredningen har inte funnit att lärare som saknat rätt att sätta betyg självständigt gjort detta under perioden oktober 2021 till februari/mars 2022. Samtliga betygssättande lärare under perioden har haft rätt att sätta betyg självständigt då det antingen rört sig om legitimerade lärare eller lärare med en tillsvidareanställning.”

Andra nyheter