28 april, 2023

650 kg verktyg skickas till verkstäder i Ukraina

I en intervju med Motorbranschen berättar Jesper Ström, lärare på Bergstrands utbildningar, om initiativet till en insamling av verktyg till ukrainska bilverkstäder.

Vi har stängt en avdelning hos oss och hade en del verktyg över, och på ett möte med motorbranschcollege berättade jag om min idé, att samla ihop verktyg och utrustning och skicka till verkstäder i Ukraina. Flera hakade på och bidrog och nu har vi 650 kg utrustning: handverktyg, maskiner, brandsläckare, avfettning, handskar och kläder. Verktygen är begagnade men allt fungerar. Eleverna på våra utbildningar har också varit delaktiga, de fick hjälpa till att måla stora trälådor i Ukrainas färger och nu är allt packat och klart, säger Jesper Ström.

Hur skickar ni lådorna till Ukraina?

– Det finns en ukrainsk bilmekaniker som jobbar i Sverige och som brukar köra med material, men han skadades när han körde ner i en bombkrater i landet och slog sig fördärvad. Nu letar vi efter en annan chaufför som kan ta dit allt. Väl framme körs allt till en depå varifrån det delas ut till verkstäderna, och det dokumenteras noga var allt hamnar. På så vi vet vi att hjälpen når fram.

Är du nöjd med ditt initiativ?

– Ja, det känns bra att kunna stödja en yrkeskår som har det väldigt svårt, och det är roligt att så många ville vara med på vår insamling. Företag och skola i härligt samarbete!

Ta del av hela artikeln här.

Andra nyheter